Baxi

Bella

<< 1 | 2

Bria

Bony

Bradáč malý čierno-strieborný:
Máme nakryté! Predpokladaný termín pôrodu 20.7. 2014
M: JCH Stella Poslední skaut
O: CH Garry Aida Isabau